wtorek, 05 lipiec 2016 08:05

Jak zdobyć wymarzony zawód?

Wiedza to jedna z ważniejszych wartości dla człowieka. Informacja to główna domena współczesnego świata. W krajach rozwijających się edukacja jest powszechna i ogólnodostępna. Normą stało się, że dzieci chodzą do szkoły, gimnazjum, młodzież do liceum, technikum, szkoły zawodowej. Bardzo popularne stały się studia, liczba studentów ciągle wzrasta, jednak nie zawsze tytuł magistra gwarantuje dobrą pracę w przyszłości. Wybór osobistej ścieżki życiowej powinien wiązać się z zainteresowaniami, zdolnościami i predyspozycjami danej osoby.

 

Szkoły policealne
Tak na prawdę, już w liceum młodzież często jest nakłaniana do tego, aby określać się zawodowo na przyszłość - klasy profilowe w ogólniakach i technikach, szkoły zawodowe. Często okazuje się, że po napisaniu matury lub po zdobyciu zawodu traci się zapał do dalszego kształcenia w tym kierunku lub do wykonywania danej profesji. W takiej sytuacji pozostaje przekwalifikowanie się. Już od dłuższego czasu z powodzeniem funkcjonują szkoły policealne i szkoły wyższe.

Tego typu placówki dają możliwość szybkiego i solidnego przygotowania do nowego zawodu lub do poszerzenia i doskonalenia swoich umiejętności. Są placówki prywatne lub o uprawnieniach szkoły publicznej (w prywatnych uiszcza się opłaty semestralne). Nauka w takim liceum może trwać od 1 do 2 lat w zależności od wybranego kierunku. Po ukończeniu kursu student przystępuje do egzaminu państwowego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo i uprawnienia w danym zawodzie. W szkołach policealnych stawia się nacisk na zajęcia praktyczne, w niektórych placówkach najlepsi uczniowie mogą skorzystać z oferty stażu lub praktyk zawodowych w znanych i renomowanych firmach.

Szkoły wyższe
Po zdobyciu matury można także wybrać się na studia. Nie wszystkie uczelnie wyższe są ogólnodostępne. W większości odbywa się rekrutacja i przyjmowane są osoby z najwyższymi wynikami na egzaminie maturalnym lub te ze szczególnymi osiągnięciami (olimpiady, konkursy itd.). Na przeciw wychodzą szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne. Są to placówki, gdzie można zdobyć tytuł licencjata lub inżyniera (3-letni system kształcenia). Szkoły wyższe mają w swojej ofercie kierunki bardzo atrakcyjne na współczesnym rynku pracy. Placówki te przeprowadzają specjalne badania, które wskazują najbardziej pożądane zawody w danym regionie. To nowoczesne i ciągle rozwijające się ośrodki dydaktyczne - komfortowe sale, sprzęt komputerowy, multimedia. Dzięki kadrom z najlepszych uczelni wyższych zajęcia odbywają się na wysokim poziomie. Najlepsi studenci mogą korzystać ze stypendiów, atrakcyjnych (zagranicznych) staży i praktyk. Kształcenie się w kierunku swoich preferencji i zainteresowań znacznie zwiększa szanse na rynku pracy, który z kolei stawia coraz większe wymagania. Potrzebni są specjaliści i fachowcy dobrze przygotowani do wykonywania swojej pracy. Szkoły policealne i wyższe pomagają zdobyć dobry zawód w efektywny sposób i w niedługim czasie.

MATERIAŁ PR