czwartek, 21 kwiecień 2011 11:50

Mierzenie bólu

Dennis C. Turk, Ronald Melzack
Handbook of Pain Assessment
Guilford Press 2011

 

Książka w sposób kompleksowy przedstawia najbardziej zaawansowane metody wykorzystywane do oceny skali bólu. Autorzy dostarczają informacji i narzędzi niezbędnych do określenia psychospołecznych, behawioralnych i medycznych czynników wpływających na samopoczucie pacjentów.


Szczegółowo opisują narzędzia i procedury wykorzystywane w badaniach nad bólem, rekomendują sposoby postępowania w ocenie najczęściej występujących zespołów bólowych u dzieci, osób starszych oraz chorych, z którymi komunikacja jest utrudniona. Zastanawiają się także nad ograniczeniami dotychczas stosowanych metod oceny bólu i wyznaczają kierunki przyszłych badań.

 

Dennis C. Turk jest profesorem na Wydziale Anestezjologii i Medycyny Bólu na University of Washington w USA. Ronald Melzack jest profesorem psychologii na McGill University w Kanadzie.