czwartek, 21 kwiecień 2011 11:52

Nietypowe zachowania w głowie

Donna Coch, Geraldine Dawson, Kurt W. Fischer
Human Behavior, Learning, and the Developing Brain. Atypical Development
Guilford Press 2010

 

Książka analizuje związki pomiędzy procesami zachodzącymi w móz­gu i zachowaniem u dzieci z problemami rozwojowymi, uwzględniając teorie i dane na ten temat pochodzące z różnych dziedzin nauki.


Czołowi specjaliści prezentują badania dotyczące specyficznych problemów klinicznych związanych z autyzmem, zespołem Williamsa, trudnościami w nauce, ADHD czy problemami dzieci, których matki chorują na cukrzycę. Ponadto autorzy przyglądają się wpływom stresu i maltretowania dzieci na rozwój ich mózgu i zachowania.

 

Lektura uzupełniająca dla naukowców zajmujących się neuropsychologią, psychologią rozwojową, kliniczną, psychiatrią, neuronaukami kognitywnymi.