piątek, 16 marzec 2012 09:17

Szalony mózg

szalony_mozgOkazuje się, że mózgi osób zdrowych posiadających niezwykłe zdolności twórcze oraz osób chorych na schizofrenię mają pewne cechy wspólne.

Istnieje powszechne przekonanie, że twórczy myśliciele i artyści często cierpią na zaburzenia psychiczne. Historie takich osób jak Sylvia Plath czy Vincent van Gogh sugerują, że kreatywność i szaleństwo idą rzeczywiście w parze. Dotychczasowe badania wstępnie potwierdziły, że istnieje taka korelacja, natomiast niedawne badania szwedzkich naukowców po raz pierwszy wskazały, jaki biologiczny mechanizm leży u podłoża tego zjawiska.

Zespół naukowców z Karolinska Institutet zbadał 13 zdrowych psychicznie osób o dużych zdolnościach twórczych.
Chcieli określić, ile receptorów dopaminy znajduje się w ich wzgórzu i prążkowiu, czyli obszarach, które przetwarzają i porządkują informacje, zanim dotrą do świadomości i które są również związane ze schizofrenią.

Użyli w tym celu pozytonowej tomografii emisyjnej. Okazało się, że osoby, u których zaobserwowano niższą aktywność receptorów dopaminowych we wzgórzu, osiągały wyższe wyniki w testach myślenia dywergencyjnego – ujawnianego w problemach otwartych i sprzyjającego znajdywaniu wielu możliwych, twórczych rozwiązań problemu. Wcześniejsze badania pokazały, że osoby chore na schizofrenię również prezentują mniejszą aktywność receptorów dopaminowych we wzgórzu.

Według autorów takie uderzające podobieństwo pokazuje istotne powiązanie pomiędzy twórczością i psychopatologią. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „PLoS ONE”.

www.scientificamerican.com
(ACh)