piątek, 29 sierpień 2014 09:24

Zastosowanie terapii rodzinnej w problemach wychowawczych (materiał PR)

terapia maleW każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu materialnego, mogą pojawić się problemy wychowawcze. W ostatnich latach świadomość rodziców wzrosła na tyle, że coraz częściej nie wstydzą się oni przyznać do swojej bezsilności wobec sprawiającego kłopoty dziecka.
 
Rodzice dużo chętniej niż kiedyś korzystają dziś z pomocy psychologa, na przykład poprzez udział w terapii rodzinnej lub wysłanie dziecka na terapię indywidualną. Terapia indywidualna ma na celu pracę z samym dzieckiem. Psycholog podczas rozmów z nieletnim poznaje motywy jego złego zachowania, wagarowania, postaw agresywnych itp. Często okazuje się, że po pierwszym spotkaniu terapeuta prosi, aby na kolejne przyszła cała rodzina, czyli rodzice i rodzeństwo osoby, która sprawia problemy wychowawcze.

Cel rodzinny

Często problemy wychowawcze wynikają z sytuacji rodzinnej młodego człowieka. Na przykład dziecko, którego rodzice spędzają dużo czasu w pracy, może poczuć się niepotrzebne i osamotnione. Wówczas takie incydenty jak wagary, agresywne zachowanie wobec rówieśników lub lekceważący stosunek do matki czy ojca mogą być próbą zwrócenia na siebie ich uwagi.

Również nadmierna troska rodziców, ich nadopiekuńczość, ciągła ingerencja w kontakty dziecka z rówieśnikami, może wywołać u młodego człowieka bunt. Niewłaściwe wzajemne relacje między rodzicami także mogą być przyczyną problemów z dzieckiem.
Poznanie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami familii oraz stopnia zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci dostarcza informacji niezbędnych do sprecyzowania charakteru problemu i nakreślenia założeń jego efektywnego rozwiązania. Dlatego terapia rodzinna przynosi bardzo często lepsze efekty niż terapia indywidualna.
 
System i sposób
W terapii systemowej rodzinę traktuje się w sposób zorganizowany. Jeżeli więc w jakimkolwiek punkcie tego układu pojawiają się problemy, to zakłada się, że dotyczą one całego systemu – stąd konieczność prowadzenia spotkań z całą rodziną. Wspólne koncentrowanie się na problemie złego zachowania dziecka umożliwia szczerą rozmowę między członkami rodziny. Jest to okazja do tego, aby każda osoba uczestnicząca w spotkaniu mogła opowiedzieć o swoich odczuciach oraz przedstawić swoje poglądy. Bardzo często terapia pozwala dostrzec rodzicom błędy, jakie popełniają w kontaktach z dziećmi.
Spotkanie odbywa się w gabinecie terapeuty i trwa nie więcej niż godzinę. W czasie spotkania psycholog stara się poprzez zadawanie pytań zlokalizować źródło konfliktu. Bardzo często na zakończenie członkowie rodziny otrzymują do wykonania zadanie, które ma doprowadzić do rozwiązania problemu i przyśpieszyć proces równoważenia wzajemnych relacji. Terapię rodzinną przeprowadza obecnie większość psychologów. Przykładową ofertę znaleźć możemy np. na www.psychologguglas.pl.
 
Terapia na miarę
Terapia familijna realizowana jest generalnie w placówkach zlokalizowanych w większych miastach (np. w Poznaniu), ale wiedza na temat tego, gdzie szukać właściwych ośrodków, jest dość nikła. Konkretnych odpowiedzi bardzo często dostarczają internauci przeszukujący wirtualne fora (źródło: www.goldenline.pl/grupy/Miasta_regiony/poznan2/terapia-rodzin-malzenstw-w-poznaniu,1189248/). Warto jednak pamiętać, że zanim zaczniemy leczyć problemy wychowawcze w polecanej przez jakiś serwis poradni X, należy sprawdzić jej rekomendacje i zakres działania.

Materiał PR

foto: Lisa F. Young/shutterstock.com