czwartek, 17 marzec 2016 14:59

O decyzjach i miłości


Kiedy musimy dokonać wyboru jednej z dwóch dostępnych opcji, a ten wybór ma dla nas poważne konsekwencje, możemy wykorzystać strategię Benjamina Franklina.
Franklin zalecał, by przygotować sobie kartkę papieru, podzielić ją na dwie kolumny, z których każda odnosi się do jednej z dostępnych opcji. Następnie w każdej kolumnie należy wpisywać plusy i minusy dla atrybutów poszczególnych opcji. Franklin podkreślał, że rzadko udaje się od razu stworzyć wyczerpującą listę wszystkich plusów i minusów. Jeśli człowiek zastanawia się nad dostępnymi alternatywami przez kilka dni, wówczas lista wad i zalet stopniowo się wydłuża, a do głowy przychodzą takie uzasadnienia, o których początkowo nie mieliśmy pojęcia.

czwartek, 17 marzec 2016 14:57

Złość myśleniu nie szkodzi

Zły humor sprawia, że jesteśmy bardziej uważni, nasze wspomnienia są dokładniejsze, a decyzje bardziej trafne.
Zakładamy, że wszystkie reakcje emocjonalne zostały ukształtowane przez mechanizmy ewolucyjne. Stąd chwilowe doświadczenie radości lub smutku – oprócz tego, że ma pozytywną lub negatywną jakość – może także służyć jako pożyteczny sygnał, spontanicznie uruchamiający różne strategie przetwarzania informacji, adekwatne do wymogów sytuacji społecznej. Pozytywny lub negatywny nastrój może zatem pomagać ludziom poprzez włączenie takich strategii przetwarzania informacji, które będą regulować zachowanie w sposób najkorzystniejszy w określonych okolicznościach.