wtorek, 28 marzec 2017 09:13

Sięgnij po pomoc - w czym pomaga psycholog?

Zaburzenia w interakcjach międzyludzkich oraz zachowań ludzi w różnych sytuacjach życiowych, często mają podłoże czysto behawioralne wynikające z uwarunkowań psychiki człowieka. Słaba odporność na stres, nadwrażliwość i wzmożona emocjonalność, nieustanne doszukiwanie poczucia winy względem zaistniałej sytuacji, czy z pozoru tak mało istotna bezsenność, mogą przerodzić się w poważny problem. To tylko kilka przykładów, które prowadzą do zaburzeń psychicznych człowieka i w konsekwencji często w takich sytuacjach o pomoc należy zwrócić się do specjalisty, w tym przypadku psychologa.

Czynniki osłabiające ludzką psychikę

Z obserwacji społecznych wynika, że coraz bardziej jesteśmy narażeni na czynniki osłabiające naszą psychikę. Ciągły pośpiech i ogromna ilość obowiązków spoczywająca na naszych barkach, powodują zmęczenie, które z kolei może prowadzić nie tylko do fizycznego, ale również psychicznego wyniszczenia organizmu. Przepracowani w pracy, niekiedy wylewamy swoją frustrację na członków rodziny, popadając z nimi w konflikt itp. Z kolei ludzie, którzy w takich sytuacjach są samotni, nie mają własnej rodziny, partnerów, mieszkają samotnie, często zamykają się w sobie, trąca kontakt z rzeczywistością i w dodatku nie zauważają problemu, który nasila się z każdym dniem. Zaburzenia o podłożu psychicznym często dają swój upust w różnych zachowaniach. Osoba w takiej sytuacji często obwinia siebie za niekorzystne sytuacje, które w danym momencie zaistniały. Nie postrzega wszystkiego do końca racjonalnie, a to co według niej jest złe, wynika z tego co zrobiła. Stany te często niosą ze sobą wyraźną nadwrażliwość oraz emocjonalność. Taka osoba nie radząc sobie, w niektórych sytuacjach wybucha płaczem, przestaje cieszyć się życiem, a niekiedy taki stan zamienia się w złość. Dla takich osób samotna walka z problemem jest nieskuteczna, a problem z czasem nabiera wzmożonej siły i przejawia się w coraz to innych postaciach zachowań: frustracja, agresja, panika, bezsenność itp. Dlatego w takich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc u specjalisty, w tym wypadku psychologa.

Depresja i niefortunne schematy życiowe – zmora współczesnego społeczeństwa

Już od dekad naukowcy alarmują o groźnych dla naszego społeczeństwa chorobach cywilizacyjnych. Zaliczona do nich została depresja, która atakuje ludzką psychikę. W początkowej fazie pojawiający się smutek i przygnębienie, może nie wydawać się groźne dla takiej osoby. Innym problemem, ale niekiedy występującym obok innych objawów jest bezsenność czy nawet bóle fizyczne, głowy, brzucha, kołatanie czy kłucie serca. Wówczas wyjaśnień szuka się w zmęczeniu, pogodzie, czy we wcześniejszych, nieprzyjemnych wydarzeniach. Problem łatwo zbagatelizować, ale jeżeli przybierze on na siłach, wówczas jedynym ratunkiem może okazać się terapia np. w centrum terapeutycznym. Depresja jest przede wszystkim chorobą uleczalną, dlatego nie można jej bagatelizować i warto szybko zgłosić się do odpowiedniego psychologa, który fachowo zajmie się konkretnym przypadkiem. W Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym od ponad 10 lat takimi przypadkami zajmują się doświadczeni psychologowie, którzy o tej chorobie wiedzą wszystko. W przypadku schemat owości występowania pewnych etapów życiowych zdominowanych przez niewłaściwe podejmowanie decyzji oraz wielokrotnym utratom pracy, niewłaściwym związkom partnerskim, które kończą się rozstaniami bądź ciągłymi nieporozumieniami z drugą osobą, również można doszukiwać się niewłaściwego funkcjonowania psychiki. Jest to zdefiniowany problem, który warto leczyć. Powtarzalność pewnych schematów nie powstaje bez konkretnej przyczyny, jeśli sami nie potrafimy doszukać się czynnika prowokującego taki zachowania, warto udać się z tym problemem do psychologa.

Rola psychologa. Czy jego pomoc jest niezbędna?

Wiele osób wciąż unika wizyt u psychologów, bojąc się np. co powiedzą znajomi, sądzą, że zostaną uznani za niepoczytalnych i chorych psychicznie, od których zaczną odwracać się najbliżsi. Jest to niepoprawne myślenie, ponieważ zaburzenia psychiczne są normalnymi przypadkami chorobowymi, które wymagają konsultacji specjalisty oraz późniejszej, ewentualnej terapii. Niepoprawne jest myślenie, że sami poradzimy sobie z zaistniałym problemem. Warto mieć na uwadze, że z pozoru niewinne zaburzenia w psychice mogą mieć drastyczne konsekwencje. Corocznie liczba lekceważonych zaburzeń psychicznych zwiększa liczbę prób samobójczych, a często prowadzi do śmierci wielu osób w różnym przedziale wiekowym. Problem ten nie dotyczy jedynie młodych ludzi, ale częściej pojawia się u osób w wieku poprodukcyjnym. W takich sytuacjach rola psychologa ma kluczowe znaczenie. Zajęcia terapeutyczne mogą mieć formę indywidualnych bądź grupowych, a psychologowie doskonale wiedzą jaki przypadek, w jaki sposób należy leczyć.

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą zaburzenie psychiczne

Zagrożeń wynikających z nieleczonych zaburzeń psychicznych jest sporo. Od tych niepozornie niezagrażających osobie chorej oraz jej otoczeniu jak np. złe samopoczucie, bezsenność, nadwrażliwość powiązana z płaczliwością po te bardziej zagrażające życiu, które w konsekwencji mogą prowadzić nawet do prób samobójczych. Życie w takich sytuacja staje się uciążliwe, a każdy dzień dla takiej osoby to poważne wyzwanie. Jedynym ratunkiem może być pomoc psychologa, z której nie warto bać się skorzystać.

Co oferują centra terapeutyczne?

Od wielu lat powstają coraz to nowe centra terapeutyczne, które zrzeszają specjalistów danej dziedziny. Oferują pomoc pacjentom z różnymi przypadłościami na różnym etapie życiowym. W każdym wieku osoby z zaburzeniami radzą sobie różnie, dlatego w ofertach takich ośrodków można znaleźć specjalne terapie dedykowane. W Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym pracują psychologowie z wieloletnim doświadczeniem, którzy odnoszą liczne sukcesy. Centrum działa w trzech miastach w Polsce: Lublinie, Rzeszowie oraz Warszawie. Głównym zadaniem ośrodka jest wparcie psychologiczne podczas trudnych i wyjątkowych sytuacji, które mogą pojawić się w życiu każdego człowieka.

Pomoc psychologiczna nie powinna kojarzyć się ze wstydem oraz ostatecznością. Daje ona możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Nie zawsze możemy sami uporać się z każdym zaistniałym problemem.

Psychoterapia - Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe

MATERIAŁ PR