czwartek, 20 styczeń 2011 11:10

Nieświadomi własnych braków

George P. Prigatano (red.)

The Study of Anosognosia

Oxford University Press, New York 2010

 

W ostatnich 20 latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie tematyką zaburzeń świadomości u osób z uszkodzeniem mózgu. Prowadzone są na ten temat liczne badania empiryczne, które przyczyniają się do opracowywania różnorodnych teorii pozwalających lepiej zrozumieć naturę ludzkiej świadomości. Dzięki nim dowiadujemy się także, w jaki sposób uszkodzenie mózgu może wpływać na subiektywną ocenę powstałych w jego wyniku dysfunkcji neurologicznych i/lub neuropsychologicznych.

 

W opublikowanej w kwietniu tego roku książce, której redakcji naukowej podjął się światowej sławy badacz zaburzeń świadomości George Prigatano, czytelnik zainteresowany tematyką anozognozji odnajdzie przegląd teorii i wyników wszystkich najważniejszych badań tego zjawiska.


Poszczególne rozdziały poświęcone są m.in.: historycznemu ujęciu anozognozji, anozognozji zaburzeń ruchowych, wzrokowych, poznawczych i językowych, anozognozji obserwowanej u osób z różnorodną etiologią uszkodzenia móz­gu, związkowi anozognozji z histerią i różnymi chorobami psychicznymi, metodom pomiaru anozognozji czy rehabilitacji osób z anozognozją.

 

Autorami są wybitni naukowcy, od lat zajmujący się fenomenem braku świadomości deficytów wywołanych chorobą mózgu.

 

Warto podkreślić, że książka napisana jest w sposób bardzo przystępny i interesujący, a zawarte w niej treści są na tyle fascynujące, że z pewnością pobudzą do myślenia nawet przypadkowego czytelnika. Wszystko to sprawia, że The Study of Anosognosia z pewnością będzie niewyczerpanym źródłem wiedzy i inspiracji dla wielu studentów psychologii i medycyny, jak również klinicystów praktyków i badaczy opisywanego zjawiska.

 

Michał Harciarek