piątek, 12 sierpień 2011 12:52

Leki na schizofrenię

Neuropsychiatria i neuropsychologia Poznań, 24–25.11.2011

Prof. Wolfgang Fleischhacker, przewodniczący European Group for The Research of Schizophrenia, będzie gościem specjalnym poznańskiej konferencji poświęconej zagadnieniom z obszaru neuropsychologii i neuropsychiatrii. Wygłosi wykład pt. „Farmakologiczne leczenie schizofrenii”. W konferencji wezmą udział również wybitni polscy specjaliści, m.in.: prof. Anna Grabowska (Lateralizacja mózgowa), prof. Andrzej Kiejna (Epidemiologia zaburzeń psychicznych), prof. Włodzimierz Oniszczenko (Genetyka osobowości), prof. Janusz Rybakowski (Patologia układu glutaminergicznego w chorobach psychicznych), prof. Jerzy Vetulani (Czynniki genetyczne w kształtowaniu postaw politycznych). 

Organizatorami konferencji są: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wydawnictwo Termedia. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.konferencje.termedia.pl