wtorek, 08 listopad 2011 13:55

Szczupłość w genach


Naukowcy odkryli genetyczne podłoże szczupłości. Odpowiadają za nią mechanizmy odwrotne do tych, które powodują otyłość.

 

 

Człowiek posiada dwie kopie każdego chromosomu – po jednym od każdego z rodziców, a więc i po dwie kopie każdego genu. Czasami jednak fragmenty chromosomów mogą zostać podwojone, może ich też brakować, co w efekcie zaburza liczbę genów.

 

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Philippe'a Froguela z Imperial College London, których wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma „Nature”, pokazały, że ludzie ze zwiększoną liczbą kopii niektórych genów mają skłonności do skrajnej szczupłości. U jednej na 2000 osób część chromosomu 16 jest podwojona, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa niedowagi (BMI poniżej 18,5).

U mężczyzn ryzyko to zwiększa się 23 razy, a u kobiet pięciokrotnie. Badania sprzed roku pokazały natomiast, że u osób, u których stwierdzono brak kopii tych genów, ryzyko chorobliwej otyłości zwiększa się aż 43 razy.

źródło: www3.imperial.ac.uk