poniedziałek, 06 sierpień 2012 13:30

Rozmiar ma znaczenie

Mózg kobiety, która została matką, powiększa się! Co ciekawe, wraz ze wzrostem objętości mózgu rośnie więź matki z dzieckiem.

Naukowcy z Yale University i University of Michigan w USA zaprosili do udziału w badaniu 19 kobiet, które właśnie urodziły dzieci. Na podstawie rezonansu magnetycznego badacze opracowali szczegółowe mapy mózgu każdej z mam. Następnie panie poproszono, by za pomocą pozytywnych słów wyraziły to, co czują do swoich dzieci i jak odbierają macierzyństwo. Badanie powtórzono po trzech miesiącach. Okazało się, że pewne obszary mózgowe powiększyły się.

Takie zmiany stwierdzono w podwzgórzu, ciele migdałowatym oraz istocie czarnej, czyli obszarach odpowiedzialnych za opiekowanie się, uczenie się i tworzenie pozytywnych uczuć wobec nowo narodzonego dziecka. Powiększeniu uległa również kora przedczołowa, odpowiedzialna za planowanie i podejmowanie decyzji.

Co ciekawe, obszary te powiększyły się najbardziej u matek, które do opisu swoich dzieci i macierzyństwa użyły najwięcej pozytywnych słów. Naukowcy nie wiedzą, czy to zmiany w obrębie mózgu prowadzą do wzrostu pozytywnych uczuć, czy też odwrotnie. Jednak wyniki badań po raz pierwszy wskazują na związek pomiędzy subiektywnymi uczuciami matek i zmianami neuronalnymi.

Według Pilyoung Kim, która kierowała badaniem, zmiany w mózgu zwierząt mają decydujące znaczenie dla opieki nad potomstwem. Podobnie zmiany zachodzące u kobiet są niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi i stworzenia z nimi więzi na całe życie.  

źródło: www.scientificamerican.com (AK)