środa, 01 sierpień 2012 08:20

Komunikatywnie o języku

logo_ptneurXV Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
Gdańsk, 24-25.09.2012

Tematem tegorocznej konferencji będzie język i komunikacja w ujęciu interdyscyplinarnym.
Podczas wykładów i sesji plakatowych zaprezentowane zostaną prace poświęcone współczesnym wyzwaniom neurolingwistyki i neuropsychologii rozwoju, w tym roli komunikacji w procesie diagnozy i terapii. Omówione zostaną także problemy z zakresu neuroobrazowania, neuropsychologii sądowej czy neuropsychologicznych następstw chorób somatycznych i sposobów ich leczenia.

Wykłady plenarne wygłoszą specjaliści z Polski i zagranicy, między innymi profesorowie Mathew Lambon Ralph z Manchester
University i Steven R. Shaw z McGill University w Montrealu. Organizatorami Kongresu są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, European Society of Neurosciences oraz Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku.