wtorek, 13 grudzień 2016 10:09

Poczucie bezpieczeństwa a psychologia – jaki mają związek?

Jedną z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych jest bezpieczeństwo. To taki stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś cennego dla człowieka - np. życia, zdrowia czy dóbr materialnych. Ludzie starają się zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo na wiele sposobów. Odziaływanie na otoczenie w celu usunięcia zagrożeń ma eliminować obawy, niepewność i lęk.

Bezpieczeństwo ma bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Naturalnym jest, że człowiek dąży do eliminowania zagrożeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest naturalnym zjawiskiem.

W psychologii potrzeby rozumiane są jako podstawowe dyspozycje do działania, w dużej części są one wrodzone. Wszystkie potrzeby mają charakterystyczną wspólną rolę – są wewnętrznym czynnikiem motywacyjnym.

Poczucie bezpieczeństwa w piramidzie Maslowa

Prawdopodobnie każdy słyszał, na przykład w szkole, o piramidzie potrzeb. Twórcą tej teorii jest amerykański psycholog Abraham Maslow. Nazwa wzięła się od ich hierarchicznego uporządkowania. Potrzeby bezpieczeństwa stanowią w tej piramidzie drugi poziom, zaraz po potrzebach fizjologicznych, niezbędnych do podtrzymania egzystencji. Następne w hierarchii są potrzeby przynależności, uznania i samorealizacji. Wynika z tego, że realizacja potrzeb bezpieczeństwa jest niezbędna do normalnego, zdrowego funkcjonowania człowieka.

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Jak poczucie bezpieczeństwa i świadomość możliwości samoobrony wpływa na człowieka? Zdecydowanie czujemy się wtedy bardziej pewni siebie. Czujemy spokój i możemy skupić się na innych aspektach życia.
Nie chodzi tu tylko o ciągłe poczucie bezpieczeństwa, jakie daje np. płynność finansowa czy życie w spokojnej okolicy. Ważne dla komfortu psychicznego są także pojedyncze sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie i które mogą mieć przykre konsekwencje zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Mowa tu o napadach i innych formach agresji, których może doświadczyć każdy z nas.

Przed nimi też należy się bronić. Nie każdy jednak wie, co może zrobić w niebezpiecznej sytuacji. Taką wiedzę możemy znaleźć np. w internecie czy na kursach samoobrony. Portale takie jak http://skuteczna-samoobrona.pl/ mają za zadanie przybliżyć ludziom tematykę samoobrony, zwiększyć szanse na obronę w sytuacji, w której doświadczamy agresji.
Ta wiedza i umiejętności pozwolą zachować komfort fizyczny i pewność siebie. Warto więc skorzystać z wszelkiego rodzaju porad i szkoleń, które mogą mieć duży wpływ na jakość naszego życia.

Samoobrona a prawo

Samoobrona naturalnie i nierozerwalnie łączy się z potrzebą, jaką jest poczucie bezpieczeństwa. To naturalny ludzki odruch. Artykuł 3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby".

W Polsce Kodeks karny definiuje i reguluje zagadnienie samoobrony i obrony koniecznej. Prawo do odpierania zamachu reguluje także Kodeks cywilny. Obrona konieczna jest zgodna z prawem, jeśli zamach na dane dobro (życie, zdrowie, mienie itd) był bezpośredni, bezprawny, a samoobrona musi być współmierna do ataku.

Ważnym zagadnieniem jest przekroczenie granic obrony koniecznej, o czym możesz przeczytać na stronie Skuteczna-Samoobrona.pl.

MATERIAŁ PR