piątek, 21 styczeń 2011 12:06

Mózg nadaje życiu sens

Paul Thagard


The Brain and the Meaning of Life


Princeton University Press 2010

 

Jakie znaczenie ma życie? Czy ma ono w ogóle sens? Po co żyjemy? Co sprawia, że pewne działania są dobre, a inne złe? Autor „The Brain and the Meaning of Life” odpowiedzi na te pytania szuka w filozofii, psychologii i neurobiologii. Paul Thagard twierdzi,że należy zrezygnować z tradycyjnego sposobu myślenia o duszy, wolnej woli czy nieśmiertelności.

 

Pokazuje za to, w jaki sposób neurobiologia wyjaśnia takie zagadnienia jak moralność czy sens życia. Mózg poznaje rzeczywistość poprzez procesy percepcji i wnioskowania, z kolei poprzez emocje dokonuje jej oceny. Oznacza to, że nasze zdolności poznawcze i kompetencje emocjonalne pozwalają nam nie tylko zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, ale też podejmować właściwe decyzje, działać w moralny sposób, nawiązywać relacje oraz kochać, pracować i bawić się.