piątek, 21 styczeń 2011 12:23

Kim jest ten, który myśli, że jest

John Searle

Umysł. Krótkie wprowadzenie

Rebis, Poznań 2010


Jest to tłumaczenie książki Mind. A Brief Introduction, która ukazała się w serii „Fundamentals of Philosophy”, wydawanej nakładem Oxford University Press. John Searle to już klasyk nurtu kognitywnego we współczesnej filozofii. Jest jednym z najwybitniejszych żyjących filozofów umysłu i języka.


Jego pogląd zwany jest naturalizmem biologicznym. Argumentuje przeciwko teorii sztucznej inteligencji, jak również przeciw dualistycznemu pojmowaniu umysłu. Według Sea­rle’a świadomość i zdarzenia umysłowe są realnie istniejącymi własnościami umysłu. Jako realnie istniejące mogą działać przyczynowo. Searle szerzej znany jest także jako autor słynnego eksperymentu myślowego, nazywanego argumentem Chińskiego Pokoju bądź po prostu Chińskim Pokojem, który godzić ma w klasyczne twarde ujęcie sztucznej inteligencji.
Pokazuje on, że nawet efektywne symulacje komputerowe nie urzeczywistniają prawdziwego umysłu, bowiem wykonywanie różnych zadań, np. obliczeniowych, nie musi opierać się na rozumienieniu ich przez tego, kto je wykonuje. Searle odpowiada na najbardziej istotne pytania: Kim jesteśmy – jako ludzie, istoty myślące?


To znaczy: jakie jest nasze miejsce w świecie otaczających nas rzeczy, zwierząt i roślin? Czym jest świadomość? Czym są myśl i percepcja i w jaki sposób łączą nas ze światem? Czym jest wolna wola? Autor nie tylko przedstawia wiele spornych kwestii, ale również proponuje konkretne rozwiązania, będące efektem wieloletnich rozmyślań i badań.