piątek, 09 grudzień 2011 12:59

Dysleksja bez względu na IQ

Dysleksję często przypisuje się dzieciom bystrym, o wysokim ilorazie inteligencji, które mają trudności w nauce czytania. W przypadku dzieci mniej zdolnych, problemy z czytaniem przypisuje się obniżonym zdolnościom intelektualnym. Najnowsze badania zaprzeczają takim stereotypowym poglądom.


Neurobiolodzy z Massachusetts Institute of Technology pod kierownictwem Johna D.E. Gabrieli odkryli, że dzieci, które niedostatecznie opanowały umiejętność czytania, mają trudności w przetwarzaniu dźwięków mowy, niezależnie od poziomu IQ. Badania objęły 131 dzieci w wieku 7–17 lat.

Na podstawie prostego testu sprawdzającego umiejętność czytania i testu mierzącego IQ, dzieci zostały podzielone na trzy grupy: średnio czytający ze średnim IQ, słabo czytający z typowym IQ, słabo czytający z niskim IQ. Następnie wszystkim pokazywano pary słów i pytano, czy się rymują. Za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego obserwowano aktywność niektórych obszarów mózgu ważnych w łączeniu dźwięku słowa i jego pisowni.

Okazało się, że u dzieci słabo czytających, bez względu na IQ, stwierdzono znacznie niższą aktywność w obserwowanych obszarach niż u czytających przeciętnie. Oznacza to, że problemy z czytaniem nie zależą od zdolności poznawczych dziecka. Powyższe badania mogą mieć ogromny wpływ na diagnozowanie i kształcenie dyslektyków.

źródło: psychologicalscience.org