środa, 10 październik 2012 13:12

Bez wahania

Dokonując wyboru, możemy posłużyć się jedną z dwóch strategii: podjąć decyzję szybko i intuicyjnie lub po spokojnym namyśle. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska częściej posługują się tą pierwszą strategią.

Zespół pod kierunkiem Svenji Caspers z Forschungszentrum Jülich przeprowadził badanie z udziałem menedżerów pracujących w różnych branżach. Uczestnikom zaprezentowano 540 par słów. Ich zadanie polegało na wybraniu tego wyrazu, który wydawał im się atrakcyjniejszy i bliższy. W tym czasie naukowcy rejestrowali aktywność mózgu badanych za pomocą rezonansu magnetycznego. Następnie wyniki porównano z tymi uzyskanymi w grupie kontrolnej, czyli osób na stanowiskach innych niż kierownicze.

Metody neuroobrazowania pokazały, że kierownicy nie tylko szybciej podejmowali decyzje, ale też w proces ten zaangażowane były inne obszary mózgu niż u osób z grupy kontrolnej. W mózgach menedżerów stwierdzono wyższą aktywność jądra ogoniastego, jednego z jąder podstawy – struktury odpowiedzialnej za nabywanie nawyków. Z kolei u osób z grupy kontrolnej przeważała aktywność wyższych obszarów korowych, co świadczy o tym, że bardzo dokładnie analizowały prezentowane słowa.

Naukowcy doszli do wniosku, że menedżerowie kategoryzują informacje w sposób zrutynizowany, według stałych reguł. Dzięki temu szybciej podejmują decyzje. Nie wiadomo jednak, czy zdolność tę nabywają w pracy zawodowej, czy raczej osoby posiadające takie umiejętności mają większe szanse zdobycia kierowniczego stanowiska.

źródło: www.gehirn-und-geist.de